Wijzigingen 2022 in belastingheffing eigen woning

Wijzigingen 2022 in belastingheffing eigen woning

Aftrek hypotheekrente verder beperkt Vanaf 2022 kan de hypotheekrente nog maar worden afgetrokken tegen een tarief van maximaal 40%. Momenteel is dat nog tegen maximaal 43%. Alleen degenen met een belastbaar inkomen van € 69.398 of meer worden hierdoor getroffen....
Vereenvoudiging btw-regels voor EU-ondernemer

Vereenvoudiging btw-regels voor EU-ondernemer

Wijziging btw op afstandsverkopen Dit jaar is op 1 juli het systeem van btw op afstandsverkopen gewijzigd. Er geldt nog maar één omzetdrempel van € 10.000 per kalenderjaar. Ondernemers met een omzet boven de € 10.000 dienen btw te berekenen van...
Top 10 Eindejaarstips

Top 10 Eindejaarstips

Let op! De plannen van het kabinet moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. 1. Koop nog snel een elektrische auto Was u al van plan op korte termijn een elektrische auto te kopen en op de zaak te zetten, doe dat dan nog dit jaar. Vanaf volgend...
Vanaf 2022 hogere BPM

Vanaf 2022 hogere BPM

Minder CO2-uitstoot Nieuwe auto’s worden steeds milieuvriendelijker. Als gevolg daarvan neemt ook de CO2-uitstoot af. Omdat de BPM gekoppeld is aan de CO2-uitstoot, neemt zonder nadere maatregelen ook de opbrengst van de BPM af. CO2-grens verlaagd, tarieven...
STAP in plaats van scholingsaftrek

STAP in plaats van scholingsaftrek

Scholingsaftrek vervalt De huidige scholingsaftrek kunt u opvoeren in de  aangifte inkomstenbelasting en vervalt per 2022. Scholingskosten die u in 2021 betaalt of betaald heeft, zijn nog wel aftrekbaar. Het betreft alleen de kosten van collegegeld, cursusgeld,...