Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 2 december 2022

Onderzoeksrapport rekeningrijden naar Tweede Kamer

Het kabinet wil per 2030 de huidige motorrijtuigenbelasting (mrb) vervangen door een vorm van rekeningrijden dan wel kilometerheffing, ofwel Betalen naar Gebruik (BnG). Onlangs is een hiertoe opgesteld onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat zijn de uitkomsten?

Varianten

File

Het rapport heeft verschillende varianten van BnG onderzocht. Er is gewerkt met drie hoofdvarianten. In de eerste is een gelijk tarief voor alle voertuigen gehanteerd, in de tweede wordt voor het tarief onderscheid gemaakt naar gewicht en gebruikte brandstof, terwijl in de derde variant het tarief afhankelijk is van de CO2-uitstoot. Ook is een aantal subvarianten onderzocht, waarbij bijvoorbeeld over de eerste 3.000 km een nihiltarief wordt gehanteerd.

Bestelauto’s

Alle varianten zijn qua uitwerking gelijk voor personen- en bestelauto’s. Wel is er gewerkt met aparte tarieven voor beide soorten. Zo is er in de varianten die budgetneutraal uitwerken geen verschuiving gerealiseerd in opbrengsten tussen personen- en bestelauto’s.

Effecten

In het rapport zijn ook de te verwachten effecten vermeld. Zo zullen er naar verwachting minder kilometers worden gereden en zal daardoor ook de uitstoot door auto’s afnemen. Het totale aantal auto’s zal naar verwachting toenemen, zo wordt in het rapport aangegeven.

Overleg met belangenorganisaties

Het kabinet gaat met belangenorganisaties in overleg over de voornemens. Bij dit overleg zal ook het aan de Kamer gestuurde rapport worden gebruikt. In het voorjaar van 2023 staat verdere behandeling met de Tweede Kamer op de planning.

Alles nalezen?

Het volledige rapport is hier na te lezen.