Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 1 november 2022

Subsidie voor omzetverlies door hoogwater

Ondernemers uit Noord-Brabant en Limburg kunnen vanaf 24 oktober subsidie aanvragen voor het omzetverlies dat zij leden door hoogwater in de zomer van 2021. Het betreft omzetverlies in het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

Materiële schade

Hoog water

In de zomer van 2021 werden delen van Limburg en Noord-Brabant getroffen door hoogwater. Veel bedrijven en winkelpanden hebben hierdoor enorme schade geleden.

Voor een tegemoetkoming van materiële schade heeft het kabinet in het najaar 2021 de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) ingezet. Op grond van deze wet is een tegemoetkoming voor omzetverlies echter niet mogelijk. Daarom is hiervoor een aparte regeling opgezet.

Welke periode?

Voor in het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 geleden omzetverlies als gevolg van het hoogwater kunnen ondernemers een beroep doen op de ‘Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL)’.

Let op! Aanvragen is mogelijk van 24 oktober 2022 9.00 uur tot en met 5 december 2022 17.00 uur via een meldingsformulier op de website van de RVO. Provincie Limburg voert de regeling echter uit en besluit over de aanvraag en verzorgt de betaling.

Voorwaarden

Om voor de TOWL in aanmerking te komen:

  • stond u op 13 juli 2021 ingeschreven in het handelsregister KVK met één of meer vestigingen, 
  • bevond(en) uw vestiging(en) zich op 13 juli 2021 in het schadegebied,
  • had u door de overstromingen in juli 2021 tenminste € 5.000 materiële schade (per vestiging) of bedroeg deze schade tenminste 20% van de omzet, en
  • was uw omzetverlies tenminste 50% in het derde kwartaal 2021 en/of vierde kwartaal 2021 en/of eerste kwartaal 2022.

Als u geen materiële schade leed maar kunt aantonen dat u in het derde kwartaal 2021 minimaal 65% omzetverlies leed, komt u ook voor de TOWL in aanmerking. In die situatie betreft het alleen het derde kwartaal 2021.

Let op! Overheidsbedrijven en landbouwondernemingen komen niet in aanmerking voor de subsidie. Landbouwondernemingen komen op grond van de WTS wel in aanmerking voor een tegemoetkoming in teeltplanschade en verlies of materiële beschadiging van dieren.

Tip! Meer informatie over de exacte voorwaarden en de bijlagen die u bij uw aanvraag moet meesturen, vindt u op de website van RVO en de website van de Provincie Limburg.

Hoogte

De subsidie bedraagt 30% van het omzetverlies, maar bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 200.000.

Let op! Voor het bepalen van de omzet wordt in principe aangesloten bij de btw-aangifte. Subsidies, tegemoetkomingen of steun die u ontving in verband met corona (zoals NOW of TVL) of de gevolgen van het hoogwater in 2021 tellen niet mee als omzet.