Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 9 september 2022

Extra mogelijkheid aanvraag voorschot GLB-subsidies

Als landbouwer kon u ook dit jaar subsidies aanvragen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de Gecombineerde opgave. Heeft u dit jaar uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling aangevraagd, dan heeft u van 5 tot en met 26 september 2022 een extra mogelijkheid om het voorschot aan te vragen. Dit vanwege de aanhoudende droogte in het land.

Voorwaarden

GLB-subsidies

Genoemde subsidies kennen wel diverse voorwaarden. Zo moet u een actieve landbouwer zijn en met uw bedrijf met een landbouwactiviteit staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit zijn van uw bedrijf.

Omvang voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2022

Het voorschot bedraagt € 270 per hectare met een betalingsrecht. Heeft u meer betalingsrechten dan landbouwgrond, dan kijkt de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) bij uw voorschot naar het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat u voor uitbetaling heeft opgegeven.

Let op! Het minimale voorschot moet € 400 bedragen.

De-minimisteun

Heeft u in het huidige en de afgelopen twee belastingjaren meer dan € 20.000 aan de-minimissteun ontvangen, heeft uw bedrijf het maximale bedrag van € 20.000 al bereikt of gaat u met het voorschot over dit bedrag heen, dan krijgt u geen voorschot.

Let op! Heeft u dit jaar al een voorschot aangevraagd en gekregen, dan kan dit niet nogmaals.

Wanneer uitbetaling?

U ontvangt van de RVO uiterlijk in oktober 2023 bericht of u een voorschot krijgt. Indien dit zo is, krijgt u het direct uitbetaald. Kijk voor alle informatie op RVO.nl.