Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 28 juli 2022

Impact verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD op uw onderneming

De CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, is een nieuwe rapportageplicht rondom niet-financiƫle informatie over onderwerpen die ESG, Environmental, Social en Governance betreffen. Deze rapportageplicht heeft ook gevolgen voor het mkb.

CSRD

EU

De CSRD is een verruiming van de bestaande EU Directive (NFRD), die alleen verplicht was voor grote beursgenoteerde ondernemingen. De CSRD geldt voor alle grote ondernemingen en wordt vanaf 2024 trapsgewijs ingevoerd. Dit heeft ook gevolgen voor middelgrote en kleine ondernemingen, omdat de CSRD informatie uit de waardeketen vereist. 

Waarom de CSRD?

De Europese Unie (EU) heeft ambitieuze doelen gesteld ten aanzien van het klimaat: het eerste klimaatneutrale continent worden. Via de Europese Green Deal is er een actieplan opgesteld om dit te bereiken. De CSRD is een van de instrumenten die de EU inzet om haar ambitieuze doel te realiseren. De richtlijn heeft tot doel de kwaliteit en vergelijkbaarheid van niet-financiële informatie van ondernemingen te bevorderen over ESG-onderwerpen door de invoering van een Europees raamwerk (ESRS). Daarnaast komt er een controleplicht op de informatie (beperkte mate van zekerheid), waardoor greenwashing (duurzaamheidsfraude) voorkomen moet worden.

Voor welke bedrijven is deze richtlijn van toepassing?

De CSRD gaat gelden voor grote ondernemingen. Bedrijven worden gezien als grote ondernemingen als ze twee opeenvolgende jaren aan minstens twee van de drie kenmerken voldoen: 

  • minimaal 250 fte personeelsleden
  • minimaal € 40 miljoen omzet 
  • minimaal € 20 miljoen balanstotaal 

Let op! Middelgrote en kleine ondernemingen zijn voorlopig vrijgesteld van de CSRD. Het keteneffect van de verplichting (de CSRD vraagt ook inzicht in de impact van ondernemingen in de waardeketen) en andere Europese maatregelen kunnen er wel voor zorgen dat zij op het gebied van verduurzamen sneller actie moeten ondernemen. Bent u een middelgrote of kleine onderneming? Dan is het raadzaam de ontwikkelingen te blijven volgen en voorbereidingen te treffen rondom transparantie op duurzaamheidsgebied. Denk bijvoorbeeld om te beginnen aan inzicht in uw CO2-voetafdruk of aan uw grondstofgebruik.

Wat is de scope van de regelgeving?

De CSRD is een rapportageplicht op het vlak van ESG (Environmental, Social en Governance). De regelgeving vereist dat ondernemingen transparant zijn over hun impact. Niet alleen hun eigen impact, maar ook de impact die de onderneming heeft op de keten waarin zij actief is. De impact van grote ondernemingen kan namelijk voor een belangrijk deel in de waardeketen liggen en daarom is het van belang om deze waardeketen mee te nemen in de rapportage. 

Wanneer is de regelgeving van toepassing?

De regelgeving zal naar verwachting 1 december 2022 geïmplementeerd worden door de lidstaten. Er is vervolgens gekozen voor een trapsgewijze invoering vanaf de aanvang van het boekjaar 2024.

Voor boekjaren die aanvangen op of na:

  • 1 januari 2024: NFRD-plichtige ondernemingen, zijnde de beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 medewerkers (rapportage in 2025 over gegevens van 2024);
  • 1 januari 2025: grote ondernemingen die momenteel niet onder de NFRD vallen (rapportage in 2026 over gegevens van 2025);
  • 1 januari 2026: beursgenoteerde mkb-ondernemingen en kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen (rapportage in 2027 over gegevens van 2026).

Let op! Om voorbereid te zijn op deze wetswijziging, adviseren wij u om tijdig, al in 2022, te starten met het maken van beleid, het starten met het meten en sturen op ESG-indicatoren en het opstellen van rapportages. Zo bent u op tijd klaar voor de CSRD en plukt u daarmee direct de voordelen van verduurzaming.