Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 19 juli 2022

Premie Aof bij uitkering aanvullend geboorteverlof

Op welke manier verwerkt u de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) in de aangifte loonheffingen bij aanvullend geboorteverlof van uw werknemer? De Belastingdienst heeft daarover nieuwe informatie gepubliceerd.

Hoge of lage premie Aof toepassen?

Baby

Voor een uitkering aanvullend geboorteverlof geldt altijd de hoge premie Aof.

Wanneer u de uitkering voor aanvullend geboorteverlof in een aparte inkomstenverhouding verwerkt, dan geeft u in deze inkomstenverhouding de hoge premie Aof aan. U vermeldt de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof-uitkering’. U gebruikt dan ‘Code soort Inkomstenverhouding 31’.

Verwerkt u de uitkering voor aanvullend geboorteverlof in dezelfde inkomstenverhouding als het reguliere loon? Dan vult u de premie Aof als volgt in:

  • Voor het reguliere loon en een aanvulling op de uitkering vermeldt u de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof laag’ of ‘Aof hoog’. Als kleine werkgever (totale loonsom lager dan € 882.500) betaalt u de lage premie. Als middelgrote of grote werkgever betaalt u de hoge premie.
  • Voor de uitkering aanvullend geboorteverlof vermeldt u de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof-uitkering’. 

Handreiking met voorbeelden en uitleg

De Belastingdienst heeft informatie over de premie Aof toegevoegd aan de handreiking ‘Hoe aanvullend geboorteverlof aangeven in aangifte?’. In deze handreiking was al eerder beschreven hoe u moet omgaan met de premie Werkloosheidswet (WW) en het aanvullend geboorteverlof. In het document vindt u voorbeelden met uitleg over hoe u deze premies verwerkt in de aangifte loonheffingen. De handreiking is gepubliceerd op Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst voor salarisadministrateurs.