Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 29 april 2022

Lever uiterlijk 15 mei uw Gecombineerde opgave in

Als agrarisch ondernemer vult u ieder jaar de Gecombineerde opgave in. Heeft u dit nog niet gedaan? Houd dan de deadline in de gaten, in 2022 kan dit namelijk tot en met 15 mei.

Gecombineerde opgave

Tractor

Met de Gecombineerde opgave geven agrariërs gegevens door aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en emissierapportages. Ook kunt u een aantal subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Als glastuinder geeft u met de opgave uw CO2-emissie aan de RVO door.

Voor wie is gecombineerde opgave bestemd?

U vult de opgave in als u:

 • gegevens aan de RVO moet doorgeven voor de Landbouwtelling. U staat bij KVK ingeschreven met een SBI-code voor een agrarisch bedrijf;
 • opgave moet doen vanuit het mestbeleid;
 • uw CO2-emissie aan de RVO door moet geven. U bent glastuinder en heeft verwarmde kassen;
 • de basis- en vergroeningsbetaling wilt laten uitbetalen;
 • subsidie(s) vanuit het GLB wilt aanvragen.

Welke subsidies?

In de gecombineerde opgave kunt u de volgende subsidies aanvragen:

 • Uitbetaling basis- en vergroeningsbetaling
 • Extra betaling voor jonge landbouwers
 • Nieuwe betalingsrechten uit de Nationale reserve
 • Betalingsrechten Nationale reserve 2022
 • Brede weersverzekering
 • Graasdierpremie
 • Diergezondheidsfonds
 • Meer fosfaat gebruiken

Digitaal aanleveren

U kunt uw Gecombineerde opgave online indienen via de site van de RVO (rvo.nl). U heeft hiervoor als ondernemer eHerkenning nodig met tenminste niveau 2+. Ook kunt u uw percelen registreren en wijzigen. Vraagt u in de opgave één of meer subsidies aan van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dan kunt u de voorafgaande controles bekijken. 

Let op! Nadat u de opgave heeft verstuurd, ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm.