Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 22 april 2022

Vraag nu subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw aan

Land- en tuinbouwbedrijven die in het eerste kwartaal van 2022 te maken hebben met een omzetverlies van minstens 30%, kunnen uiterlijk tot en met 2 mei 2022 de subsidie OVK, ongedekte vaste kosten, aanvragen. De OVK is een aanvulling op de TVL.

Voorwaarden OVK

Bloementeelt

De OVK is bestemd voor land- en tuinbouwbedrijven als ze de grens van de maximale TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten, van € 290.000 bereikt hebben. Tevens wordt uw omzet van het eerste kwartaal in 2022 vergeleken met de omzet in het eerste kwartaal van 2019. Als u een omzetverlies van minstens 30% heeft, én u heeft de maximale TVL aangevraagd of u heeft al bericht dat u deze gaat ontvangen, heeft u recht op OVK.

Omvang subsidie

U krijgt 70% van uw ongedekte vaste kosten vergoed. Per kwartaal is er voor mkb-bedrijven een maximum-OVK van € 550.000 en van € 600.000 voor grotere bedrijven.

Aanvragen

Aanvragen van de subsidie kan digitaal tot en met 2 mei 17.00 uur 2022 bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft hiervoor eHerkenning met minimaal niveau 3 nodig.

Vaststelling

Uiterlijk 28 februari 2023 moet een aanvraag voor vaststelling van de subsidie worden ingediend. Daarvoor moet u beschikken over cijfers inzake het werkelijke omzetverlies. Blijkt dan dat het werkelijke omzetverlies groter is, dan ontvangt u een nabetaling. Is dit lager, dan kan dit ertoe leiden dat u de subsidie geheel of deels moet terugbetalen.