Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 19 april 2022

Terugbetalen toeslagen na coronacrisis

Vanwege de coronacrisis hoefden teveel ontvangen toeslagen tijdelijk niet te worden terugbetaald. Nu de crisis vooralsnog voorbij is, moet dit alsnog gebeuren. De Belastingdienst gaat betrokkenen hierover informeren.

Teveel ontvangen toeslag

Administratie

De toeslagen die men ontvangt, zijn altijd gebaseerd op gegevens uit het verleden. Daarom kan het voorkomen dat men teveel toeslag heeft ontvangen. Dat moet in beginsel altijd worden terugbetaald, maar vanwege corona was deze verplichting tijdelijk opgeschort.

Let op! Het betreffen de teveel ontvangen zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

Brieven

De Belastingdienst gaat degenen waarom het gaat een tweetal brieven sturen. Tussen 20 april en juni 2022 ontvangt men de eerste brief met daarin het bedrag dat terugbetaald moet worden. Tussen half mei en begin juli 2022 volgt de tweede brief. Hierin staat hoe u het bedrag in 24 maanden terug moet betalen. U kunt het desgewenst ook ineens terugbetalen.

Tip! Lukt ook terugbetalen in 24 maanden niet, dan kunt u dit melden. De Belastingdienst zal dan een andere betalingsregeling met u proberen te treffen.

Wanneer geen brief?

U krijgt geen brief als u al via een betalingsregeling terugbetaalt. Als u zich bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen heeft aangemeld voor het herstellen van problemen met uw kinderopvangtoeslag, krijgt u ook geen brief. Deze organisatie behandelt de problemen inzake de zogenaamde toeslagaffaire.