Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 31 maart 2022

Vraag uiterlijk 13 april accijns op brandstofvoorraad terug

Bedrijven die de brandstoffen benzine, diesel, LPG of LNG (vloeibaar aardgas) in voorraad hebben, kunnen nu een deel van de al betaalde accijns terugvragen. Dit vanwege de verlaging van de accijns op deze brandstoffen. U kunt tot uiterlijk 13 april 2022 de accijns terugvragen.

Accijnsverlaging

Tanken

Het kabinet heeft besloten de accijnzen op benzine, diesel, LPG en LNG per 1 april 2022 te verlagen met respectievelijk 17,3 cent, 11,1 cent, 4,1 cent en 4,1 cent per liter. Dit als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Deze accijnsverlaging geldt tot 1 januari 2023. Dit verschil in prijs kan worden teruggevraagd.

Teruggave onder voorwaarden

Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor de hoeveelheid brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. U moet de accijns uiterlijk op 8 april 2022 terugvragen via ‘Mijn Douane’.

Voorwaarden zijn dat het bedrijf eigenaar van de brandstof is, deze voor commerciële doeleinden voorhanden heeft in een opslagplaats en de accijns al betaald heeft. De accijnsverlaging geldt ook voor accijnsgoederen die worden vervoerd naar zo’n opslagplaats.

Let op! U moet de accijns uiterlijk op 13 april 2022 terugvragen via ‘Mijn Douane’. Eerder was deze datum bepaald op 8 april, maar dat is inmiddels herzien.

Bewijs noodzakelijk

Het is van belang dat u de volgende bewijsmaterialen in uw administratie verzamelt:

  • een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de brandstof zich bevindt;
  • de hoeveelheid brandstof per soort en per plaats;
  • de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk.

Let op! Particulieren kunnen geen accijnzen terugvragen.