Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 17 maart 2022

Kabinet compenseert hoge energieprijzen

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen genomen om de stijgende energieprijzen te compenseren. De verwachte daling van de gemiddelde koopkracht met 2,7% wordt op deze manier deels teniet gedaan.

Verlaging btw op energie

Verwarming

Vanaf 1 juli a.s. wordt het btw-tarief op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming voor een half jaar – dus tot en met 31 december 2022 – verlaagd van 21 naar 9%. Behalve particuliere huishoudens zullen ook ondernemers die geen btw kunnen verrekenen van deze btw-verlaging profiteren.

Verlaging accijns benzine en diesel

De accijns op benzine en diesel wordt vanaf 1 april tot en met 31 december 2022 verlaagd met 21%. Dit betekent een verlaging van het accijnstarief op benzine met 17,3 cent en op diesel met 11,1 cent per liter. Naast particuliere huishoudens profiteren ook ondernemers van deze maatregel, met name ondernemers in de transportsector.

Extra tegemoetkoming minima

Huishoudens met een inkomen tot ongeveer 120% van het sociaal minimum krijgen een extra eenmalige tegemoetkoming van € 600 vanwege de gestegen energieprijzen. De tegemoetkoming komt bovenop de reeds vorig jaar toegezegde € 200, zodat de totale tegemoetkoming voor deze groep huishoudens € 800 gaat bedragen. De gemeentes voeren de maatregel uit via de bijzondere bijstand. 

Let op! Lagere inkomens zoals zzp’ers en mensen met een AOW moeten zelf een aanvraag voor deze tegemoetkoming indienen bij de gemeente.

Energiebesparende maatregelen

Er wordt € 150 miljoen besteed aan extra energiebesparende maatregelen voor kwetsbare huishoudens. Deze middelen waren hiervoor al gereserveerd, maar worden nu sneller ingezet. De gemeentes zorgen voor de uitvoering van de regeling.