Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 2 maart 2022

Rekenvoorschriften 2022 voor loonbelasting en premies bekend

De rekenvoorschriften voor 2022 zijn gepubliceerd door de Belastingdienst. Deze rekenvoorschriften gebruikt u voor de berekening van de loonbelasting en premie volksverzekeringen.

Geautomatiseerde loonadministratie

Rekenmachine

De rekenvoorschriften zijn bedoeld voor een geautomatiseerde loonadministratie. In deze voorschriften vindt u de formules voor de berekening van loonheffingen en heffingskortingen. Ook wordt bijvoorbeeld beschreven hoe u jaarbedragen moet omrekenen naar tijdvakbedragen.

Apart document

Een overzicht van alle parameterwaarden, substitutiewaarden en herleidingsfactoren kunt u vinden in een apart te downloaden document.  

De Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2022 en de apart te downloaden bijlage kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.