Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 17 januari 2022

Huur onroerende zaak met btw? Mogelijke meldingsplicht uiterlijk 28 januari

Huurders die in 2021 een onroerende zaak huurden mét btw, moeten uiterlijk 28 januari 2022 een melding doen aan de verhuurder én aan de Belastingdienst. Dit geldt als zij de onroerende zaak in 2021 niet voor minimaal 90% gebruikten voor btw-belaste handelingen.

Huur onroerende zaak in principe btw-vrijgesteld

Onroerende zaak

De huur van een onroerende zaak is in principe btw-vrijgesteld. Voor de verhuurder betekent een btw-vrijgestelde verhuur dat hij btw, die hij in verband met de verhuur betaalt, niet in aftrek kan brengen. Bovendien kan dit betekenen dat hij de btw die hij bij de aankoop van de onroerende zaak betaalde en in aftrek bracht, (deels) moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit is het geval als er nog geen negen jaren verstreken zijn na het jaar van aankoop.

Kiezen voor btw-belaste huur onroerende zaak

Als er sprake is van een btw-vrijgestelde huur, kan de verhuurder het hiervoor beschreven btw-nadeel gelukkig voorkomen door gezamenlijk met de huurder te kiezen voor btw-belaste verhuur van de onroerende zaak. Deze keuze is mogelijk als de huurder de onroerende zaak voor 90% of meer gebruikt voor btw-belaste handelingen.

Tip!Voor sommige branches geldt een 70%-norm in plaats van een 90%-norm. Denk hierbij aan makelaars in onroerende zaken, reisbureaus, juridisch zelfstandige arbodiensten en postvervoersbedrijven.

Melding bij niet voldoen aan 90% of 70%-norm

Als de huurder van de onroerende zaak deze in een jaar voor minder dan 90% (of in voorkomende gevallen 70%) gebruikt voor btw-belaste handelingen, is hij verplicht hiervan binnen vier weken na afloop van het jaar een schriftelijke melding te doen aan de verhuurder én aan de Belastingdienst. Geldt dit voor 2021, dan moet de huurder dus uiterlijk 28 januari 2022 een melding doen.

Tip! Is het boekjaar van de huurder niet gelijk aan het kalenderjaar, dan moet de verklaring binnen vier weken na afloop van het boekjaar plaatsvinden.

Huur onroerende zaak altijd btw-belast

In de volgende situaties is de huur van de onroerende zaak altijd btw-belast: de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines, de verhuur binnen het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen, die daar slechts voor een korte periode verblijf houden, de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen en de verhuur van safeloketten.

Let op!Voor deze huur is geen keuze mogelijk tussen btw-vrijgesteld of btw-belast en geldt ook de meldingsplicht van de huurder niet.