Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 16 november 2021

Nog geen sancties bij toezicht op arbeidsrelaties

De Belastingdienst werkt sinds enige jaren met modelovereenkomsten voor de beoordeling van de vraag of er tussen opdrachtgever en -nemer een arbeidsrelatie bestaat. Bij controles op de uitvoering zijn tot nu toe geen sancties getroffen.

Modelovereenkomst

BelastingdienstAls er sprake is van een arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en -nemer, moeten belasting en premies worden ingehouden. Op basis van een modelovereenkomst kunnen de voorwaarden waaronder een opdracht wordt uitgevoerd, worden vastgelegd. Hieruit volgt of dit al dan niet leidt tot een arbeidsrelatie.

Kwaadwillendheid

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat vooralsnog alleen sancties worden getroffen als blijkt dat er sprake is van kwaadwillendheid. Dit is tot nu toe bij controles niet vastgesteld. Interpretatieverschillen in de beoordeling van de huidige wetgeving bieden ondernemers veel ruimte voor het standpunt dat geen sprake is van een dienstbetrekking.

Meer vooroverleg

Omdat de geldigheidsduur van modelovereenkomsten beperkt is tot vijf jaar, zijn er wel veel verzoeken tot vooroverleg. Op deze manier kiezen opdrachtgevers voor zekerheid omtrent de vraag of er al dan niet sprake is van een arbeidsrelatie.

Heeft u vragen over het werken met Modelovereenkomsten en de controle van de Belastingdienst hierop, neem dan contact met ons op.