Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 14 oktober 2021

Vanaf 2022 hogere BPM

De belasting die bij aankoop van een nieuwe personenauto betaald moet worden (BPM), gaat de komende vier jaar stijgen. Dit is op Prinsjesdag in het Belastingplan 2022 bekendgemaakt.

Minder CO2-uitstoot

Elektrische autoNieuwe auto’s worden steeds milieuvriendelijker. Als gevolg daarvan neemt ook de CO2-uitstoot af. Omdat de BPM gekoppeld is aan de CO2-uitstoot, neemt zonder nadere maatregelen ook de opbrengst van de BPM af.

CO2-grens verlaagd, tarieven verhoogd

Om het verlies aan inkomsten via de BPM te voorkomen, worden de CO2-schijfgrenzen voor personenauto’s voor de jaren 2022 tot en met 2025 daarom elk jaar met 2,3% verlaagd. Daarnaast worden de schijftarieven met 2,35% verhoogd. Op deze manier sluit de belastinggrondslag beter aan bij de verwachte CO2-vermindering van nieuwe personenauto’s. Dit geldt ook voor diesels.

Onderzoek TNO

Genoemde maatregel is genomen op basis van onderzoek door TNO. Deze heeft de te verwachten reductie aan CO2-uitstoot onderzocht, waarbij rekening is gehouden met het feit dat nieuwe auto’s steeds zwaarder worden.

Let op! De plannen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd.

Elektrische auto ontzien

Elektrische auto’s, alsmede auto’s op waterstof en zonnecellen, hebben geen last van de verhoging van de tarieven. Deze auto’s zijn namelijk tot en met 2024 vrijgesteld van BPM.

Heeft u vragen over de BPM-tarieven, neem dan contact met ons op.