Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 30 augustus 2021

Bedrijfsfusie met terugwerkende kracht? Registreer voor 1 oktober

Bij een bedrijfsfusie draagt uw bv de onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan over aan een ander lichaam. Dit andere lichaam reikt als vergoeding daarvoor aandelen uit aan uw bv. Deze bedrijfsfusie kan onder voorwaarden zonder belastingheffing plaatsvinden. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 als u daartoe vóór 1 oktober 2021 uw intentie registreert bij de Belastingdienst.

BedrijfsfusieFusie

Als een bedrijf wordt overgenomen of bijvoorbeeld twee bedrijven samengaan, is sprake van een fusie. Een van de manieren waarop zo’n fusie plaats kan vinden is door middel van een bedrijfsfusie. Bij een bedrijfsfusie draagt u geen aandelen over, maar draagt uw bv de onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan over. Als vergoeding daarvoor ontvangt uw bv aandelen van de overnemer.

Tip! Een bedrijfsfusie is ook een instrument om een holdingstructuur te creëren.

Bedrijfsfusie fiscaal met of zonder afrekening

Bij een bedrijfsfusie is over het verschil tussen de waarde van de verkregen aandelen en de fiscale boekwaarde van de overgedragen onderneming vennootschapsbelasting verschuldigd. Onder voorwaarden is het echter mogelijk om dit fiscaal zonder afrekening te doen. Fiscaal geruisloos betekent grofweg dat de onderneming wordt voortgezet tegen dezelfde fiscale boekwaarden en dat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Let op! Een fusie, maar ook het creëren van een holdingstructuur, is ook op andere wijze mogelijk, zoals door middel van een aandelenfusie. Of de bedrijfsfusie de meest aangewezen weg is voor uw situatie, zal altijd eerst beoordeeld moeten worden aan de hand van uw feitelijke situatie.

Terugwerkende kracht fiscaal geruisloze bedrijfsfusie

Is een fiscaal geruisloze bedrijfsfusie mogelijk, dan kan dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Voor deze terugwerkende kracht moet u wel vóór 1 oktober 2021 uw intentie registreren bij de Belastingdienst.

Tip! Registreer bij twijfel in ieder geval uw intentie bij de Belastingdienst. Op die manier kunt u fiscaal, onder voorwaarden, nog terug naar 1 januari 2021 als u besluit tot een fiscaal geruisloze bedrijfsfusie.