Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 26 augustus 2021

Geen ANBI meer? Let op deadline 1 september

Er geldt een informatieplicht voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) die deze status hebben verloren en op dat moment een vermogen hadden van meer dan € 25.000. Deze voormalige ANBI's moeten vóór 1 september 2021 informatie over 2020 aan de Belastingdienst verstrekken.

Strenge eisen aan ANBI’s

ANBIVoor het verkrijgen van de ANBI-status gelden strenge eisen. Wanneer uw organisatie niet meer aan de eisen voldoet, trekt de Belastingdienst deze status in. Uw organisatie kan dan nog wel te maken krijgen met een informatieplicht. De Belastingdienst wil namelijk controleren of over de ontvangen schenkingen schenkbelasting is betaald.

Uw organisatie moet de volgende gegevens verstrekken:

  • bij verlies ANBI-status in 2020: het eigen vermogen op datum einde ANBI-status
  • het verloop van het ANBI-vermogen na beëindiging van de ANBI-status
  • het bedrag dat uw organisatie heeft uitgegeven aan de ANBI-doelstellingen
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen

Het formulier voor oplevering van de gegevens vindt u op de site van de Belastingdienst.

Wanneer informatieplicht?

De informatieplicht geldt alleen voor organisaties die op of na 1 januari 2013 de ANBI-status hebben verloren. Verder moet sprake zijn van een vermogen van meer dan € 25.000 op dat moment. Heeft uw organisatie op het moment van het verliezen van de ANBI-status een vermogen van € 25.000 of minder, dan geldt de informatieplicht dus niet.

Deadline 1 september

Geldt de informatieplicht voor uw organisatie? Dan moet u binnen acht maanden na afloop van het betreffende belastingjaar de gegevens doorgeven aan de Belastingdienst. Geef de gegevens over 2020 dus door vóór 1 september 2021, anders riskeert u een boete.