Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 31 mei 2021

Steunpakket met drie maanden verlengd: wat wijzigt er?

De financiële steunmaatregelen aan bedrijven die vanwege corona in moeilijkheden verkeren, worden ook de komende maanden voortgezet (tot en met september). Bovendien mogen belastingschulden op een later moment en in een langzamer tempo worden afgelost. Dit heeft het kabinet donderdag 27 mei bekendgemaakt.

Steunmaatregelen

EuroDe steunmaatregelen worden ook in het derde kwartaal van 2021 vrijwel ongewijzigd voortgezet. Zo blijven de loonkosten voor maximaal 85% gecompenseerd via de NOW en de vaste lasten voor maximaal 100% via de TVL. Ook de Tozo en TONK worden via de gemeenten gecontinueerd.

Wijzigingen NOW

De referentiemaand voor de NOW wordt wel gewijzigd. Voor de NOW 4 voor de periode juli t/m september 2021 geldt nu februari 2021 als referentiemaand in plaats van juni 2020, aangezien deze maand een beter beeld van de loonsom geeft. 

Wijziging TVL

Een andere wijziging betreft de TVL door deze vanaf de NOW 3, dus vanaf oktober 2020, niet meer mee te tellen als omzet voor de NOW. Hierdoor valt de NOW hoger uit. Voor wat betreft de TVL zelf is het maximum voor grote bedrijven voor het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van € 600.000 naar € 1.200.000. Verder zijn de opslagen voor de horeca en reisbranche vanaf het tweede kwartaal van 2021 vervallen. De opslag voor de land- en tuinbouwbranche blijft in het tweede en derde kwartaal van dit jaar wel bestaan.

Aflossen belastingschulden versoepeld

Ook is besloten het aflossen van opgebouwde belastingschulden te versoepelen. Deze hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 afgelost te worden in plaats van 1 oktober van dit jaar. De schulden mogen bovendien in vijf jaar worden afgelost in plaats van in drie jaar. Wel moet vanaf 1 januari 2022 rente worden betaald over deze schulden. Vanaf 1 januari 2022 is het tarief 1%, in stapjes oplopend naar 4% vanaf 2024.

Overige fiscale maatregelen ook voortgezet

Ook de overige fiscale tegemoetkomingen, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding bij thuiswerken en de tegemoetkoming bij een betaalpauze voor de hypotheek, worden voortgezet tot 1 oktober van dit jaar. Dit geldt niet voor de versoepeling van het urencriterium.

Kredietfaciliteiten

Ook de meeste kredietfaciliteiten worden voortgezet, in beginsel tot 31 december van dit jaar. Uitzondering is de herverzekering van leverancierskrediet. Deze faciliteit wordt na 30 juni van dit jaar beëindigd.