Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 14 april 2021

Verblijfkosten eigen rijders verhoogd

Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken. Het bedrag is voor 2021 met één euro verhoogd ten opzichte van vorig jaar en bedraagt € 39,50 per dag.

VrachtwagenDe regeling geldt alleen voor ondernemers bij wie de winst in de inkomstenbelasting belast wordt.

Voorwaarden

De vaste aftrek geldt onder de volgende voorwaarden:

  • De rit moet langer duren dan 24 uur.
  • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.
  • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.
  • Het aantal gereden dagen moet aangetoond kunnen worden, bijvoorbeeld met tachograafschijven.
  • De vertrek- en terugkomdag tellen elk mee voor een halve dag.

Let op! U mag ieder jaar opnieuw beslissen of u de regeling gebruikt. Als u gebruikmaakt van de regeling, hoeft u de kosten niet aan te tonen.

Ritten korter dan 24 uur

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de ondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur. Hierbij gelden de volgende twee voorwaarden:

  • Deze ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen, eventueel met ritten waarbij men meer dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft.
  • Het traject van elke rit bevindt zich in zijn geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de ondernemer.

Tip! U hoeft de regeling niet toe te passen als de kosten hoger zijn. In dat geval moet u ze wel kunnen aantonen. Bewaar dan met name facturen.

Heeft u vragen over de aftrek van verblijfkosten voor dit jaar, neem dan contact met ons op.