Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 10 maart 2021

Postcoderoosregeling voor duurzame energie vervangen door subsidieregeling

De fiscale Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, oftewel de Postcoderoosregeling, vervalt per 1 april 2021. Daarvoor in de plaats komt de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) . Reden van de vervanging is dat de oude regeling te ingewikkeld en omslachtig is bevonden.

ZonnepanelenHoewel de regels zijn veranderd, is het doel nog steeds het bevorderen van investeringen door burgers in duurzame energie. Waar de investeerder eerst zijn geld via de belasting terugkreeg, gaat dat nu via een subsidie. Bestaande projecten kunnen nog 15 jaar gebruikmaken van de huidige regeling.

Wat houdt de Postcoderoosregeling in?

Omdat niet iedereen de mogelijkheden heeft om zelf te investeren in het duurzaam opwekken van energie is in 2013 de Postcoderoosregeling in het leven geroepen. Met de Postcoderoosregeling kan men collectief via een coöperatie of een vereniging van eigenaren (VvE) in een installatie voor duurzame energieproductie investeren. Voorwaarde is dat de deelnemers in het postcodegebied wonen waar de installatie staat of in één van de direct daaraan grenzende postcodegebieden: de zogenoemde postcoderoos.

De door het collectief opgewekte energie wordt geleverd aan een energiemaatschappij, waarbij ook alle deelnemers zijn aangesloten. De maatschappij levert op haar beurt de energie aan de deelnemers. Over die levering van elektriciteit (en aardgas) wordt energiebelasting geheven. De deelnemers hebben gedurende 15 jaar recht op een verlaging van het energiebelastingtarief tot nihil over een maximum hoeveelheid energie van 10.000 kWh. Voor de regeling gelden aanvullende voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld het collectief door de Belastingdienst zijn aangewezen.

Overgangsrecht

Voor leden van een collectief dat al beschikt over een aanwijzing van de Belastingdienst of dat in 2020 een verzoek heeft gedaan tot aanwijzing waarop de inspecteur in 2020 of daarna beslist(e), geldt overgangsrecht. Op grond van het overgangsrecht kan nog 15 jaar gebruik worden gemaakt van de regeling in de huidige vorm.

Vervanging Postcoderoosregeling door subsidieregeling

Waar onder de huidige regeling de deelnemers van een collectief het belastingvoordeel via een energiemaatschappij ontvangen, wordt onder de SCE de subsidie uitbetaald aan het collectief die het over de deelnemers verdeeld. Ook verandert er voor deelnemers van een collectief niets bij verhuizing tijdens de looptijd van de SCE. Dat is een versoepeling ten opzichte van de huidige regeling.

De SCE loopt van 1 april 2021 tot 1 april 2026 en wordt per jaar gedurende een bepaalde periode opengesteld. Voor het jaar 2021 staat de SCE open van 1 april 2021 9.00 tot 1 december 2021 17.00 uur. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de SCE uitvoeren. Het budget voor 2021 is € 92 miljoen en wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Voor de SCE gelden algemene voorwaarden, aparte voorwaarden voor coöperaties en VvE’s en voorwaarden per categorie gebruikte opwekkingstechniek (zon, wind en water).

Heeft u vragen over de gewijzigde regels? Neem dan contact met ons op.