Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 8 december 2020

Stuur de hoogte van uw winst over het jaar

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar naar 15%. Bovendien betaalt u dit tarief dan over de eerste € 245.000. Nu betaalt u nog 16,5% over de eerste € 200.000. Wellicht kunt u de hoogte van de winst van uw bv nog wat beïnvloeden, zodat u maximaal van het lagere tarief profiteert.

Realiseer boekwinst pas in 2021

GeldBent u van plan op korte termijn bedrijfsmiddelen met boekwinst te verkopen, wacht dan nog even tot ná 2020. De boekwinst realiseert u dan namelijk pas volgend jaar en u betaalt ook dan pas belasting.

Vorm een herinvesteringsreserve

Realiseert u de boekwinst toch al dit jaar, vorm dan zo mogelijk een herinvesteringsreserve. De boekwinst is dit jaar dan nog niet belast. Wel bij vrijval van de reserve na uiterlijk drie jaar, of doordat u minder kunt afschrijven als u de boekwinst afboekt op de prijs van een nieuw bedrijfsmiddel.

Let op! Voor een herinvesteringsreserve moet er een voornemen tot herinvesteren zijn. De Belastingdienst stelt zich vanwege corona soepeler op als u niet binnen drie jaar kunt herinvesteren.

Haal kosten naar voren en opbrengsten naar achter

Gaat u binnenkort kosten maken, bijvoorbeeld door enkele bedrijfsauto’s een grote onderhoudsbeurt te laten geven, doe dit dan zo mogelijk nog dit jaar. Anderzijds kunt u opbrengsten wellicht uitstellen, bijvoorbeeld door ná 31 december te factureren, uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden.

Let op! U dient de factuur uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin u hebt geleverd, te versturen.

Maximaliseer willekeurig afschrijven

Kunt u willekeurig afschrijven op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, doe dit dan ook dit jaar. Zo drukt u de winst en neemt deze in de jaren erna toe, maar wordt dan lager belast.

Vorm reserves en voorzieningen

U kunt fiscale reserves en voorzieningen vormen voor bepaalde, toekomstige uitgaven. Voorziet u bijvoorbeeld dat u op termijn, al dan niet vanwege corona, werknemers moet ontslaan, dan kunt u bijvoorbeeld een voorziening vormen voor de te betalen transitievergoeding. Ook reserves voor groot onderhoud, zoals het schilderen van uw bedrijfspand, kunt u dit jaar al deels vormen.

Extraatjes nog dit jaar

Was u van plan uw werknemers na afloop van het jaar een extraatje te geven, doe dit dan nog dit jaar. U verlaagt dan dit jaar nog de winst.

Let op! U heeft dit jaar ook meer extra vrije ruimte in de werkkostenregeling. Daardoor betaalt u minder snel eindheffing.

Heeft u vragen over het beïnvloeden van de winst, neem dan contact met ons op.