Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 26 november 2020

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend

De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

WerknemersverzekeringenDe premies

De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24 procentpunt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020.

Wat zijn de percentages voor 2021?

Premies  2020 2021 
AOW Ouderdomsfonds 17,90% 17,90% 
ANW Nabestaandenfonds 0,10% 0,10% 
AWf Algemeen Werkloosheidsfonds   
AWf-laag  2,94% 2,70% 
AWf-hoog  7,94% 7,70% 
Ufo Uitvoeringsfonds voor Overheid 0,68% 0,68% 
SFn/Ufo Uniforme opslag kinderopvangtoeslag 0,50% 0,50%
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds 6,77% 7,03% 
Whk Werkhervattingskas 1,28% 1,36% 

Maximumpremieloon in 2021

Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog €
57.232. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).