Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 28 september 2020

UBO-register vanaf 27 september open

Het UBO-register is vanaf zondag 27 september te raadplegen. Het invoeren van het register hangt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het inschrijven in het UBO-register is verplicht.

Voor wie?

VinkenHet UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden van juridische entiteiten, zoals bv’s, vof’s en nv’s. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.

Welke gegevens?

In het UBO-register moeten onder meer de volgende gegevens vermeld worden:

  1. het Burgerservicenummer indien dat aan hem (de UBO) is toegekend
  2. een fiscaal identificatienummer van een ander land dan Nederland waarvan die persoon ingezetene is (indien althans de woonstaat dat identificatienummers heeft verstrekt)
  3. naam
  4. geboortemaand
  5. geboortejaar
  6. nationaliteit
  7. woonstaat en woonadres
  8. aard en omvang van het door de uiteindelijk begunstigde gehouden economische belang

Ook zullen in het handelsregister stukken gedeponeerd moeten worden, zoals de statuten.

Let op! Voor bestaande bv’s en andere entiteiten geldt dat men zich binnen 18 maanden moet laten registreren bij de Kamer van Koophandel. Nieuw opgerichte entiteiten moeten dit direct bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel doen.

Schending privacy?

Het UBO-register staat al tijden ter discussie vanwege de mogelijke schending van de privacy. Via het UBO-register is bijvoorbeeld makkelijk na te gaan wie belangrijke aandeelhouders zijn binnen een bv. Informatie in het UBO-register is namelijk tegen een geringe vergoeding te raadplegen. Wel zijn maatregelen genomen ter bescherming van de privacy. Zo zullen gebruikers van het UBO-register worden geregistreerd. Ook kunnen officiële instanties meer gegevens opvragen dan derden.

Heeft u vragen over het UBO-register, neem dan contact met ons op.