Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 2 september 2020

Compensatie transitievergoeding slapend dienstverband? Voor 1 oktober aanvragen

U kunt tot 1 oktober 2020 compensatie aanvragen wanneer u transitievergoeding hebt betaald aan een werknemer wiens dienstverband is beƫindigd na meer dan twee jaar ziekte. Dit geldt voor transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn uitbetaald.

WeegschaalDe compensatieregeling is tot stand gekomen om een einde te maken aan de zogeheten slapende dienstverbanden. Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk om de compensatie bij het UWV aan te vragen. De regeling geldt met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die zijn betaald wegens langdurige arbeidsongeschiktheid vanaf 1 juli 2015.

Voorwaarden compensatie

Voor het aanvragen van de compensatie transitievergoeding gelden alle volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid nadat het opzegverbod wegens ziekte van 104 weken is verlopen.
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • De werkgever heeft de werknemer een transitievergoeding uitbetaald.

Tip! Ook werkgevers die het dienstverband hebben beëindigd door middel van een beëindigingsovereenkomst, kunnen in aanmerking komen voor de compensatie.

Hoogte compensatie

De compensatie bedraagt maximaal de uitbetaalde transitievergoeding maar kan ook lager zijn. Denk aan de situatie dat de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding hebben afgesproken dan in de wet genoemd staat. Verder geldt dat opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) niet wordt vergoed.

Om de hoogte van de te betalen compensatie vast te stellen kijkt het UWV naar de uitbetaalde transitievergoeding en naar de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de dag na de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte.

Procedure aanvraag compensatie transitievergoeding

De aanvraag voor compensatie, die digitaal met behulp van eHerkenning kan worden ingediend bij het UWV, kan betrekking hebben op transitievergoedingen die door de werkgever zijn of worden verstrekt op of na 1 april 2020, maar ook op vergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt. Het UWV kan dus een compensatie met terugwerkende kracht toekennen. Het UWV zal de aanvragen controleren. Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1 april 2020 in het werkgeversportaal op www.uwv.nl. Met eHerkenning kan worden ingelogd op het werkgeversportaal. Daarvoor heeft het UWV informatie van de werkgever nodig. De werkgever dient de volgende documenten te overleggen bij zijn aanvraag:

  • een bewijs van het bestaan van de arbeidsovereenkomst,
  • een bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte,
  • een bewijs van doorbetaald loon (loonstroken),
  • een bewijs van de hoogte van de transitievergoeding; en
  • een bewijs van betaling van deze vergoeding.

Een aanvraag voor compensatie valt onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De beslissing van het UWV op de aanvraag betreft een beschikking waartegen bezwaar en beroep open staat.

Tijdig aanvragen compensatie

Voor de vergoedingen die op of na 1 april zijn verstrekt geldt dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aangevraagd kan worden. Wanneer een werkgever de transitievergoeding in termijnen heeft betaald, kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling. Als moment van betaling (het moment waarop de vergoeding door de werkgever aan de werknemer is verstrekt) is het moment bepalend dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.

Voor 1 april transitievergoeding betaald?

Dit is anders voor transitievergoedingen die  zijn betaald voor 1 april 2020 (met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015). Dan is nog maar tot 1 oktober 2020 de tijd om een aanvraag in te dienen voor compensatie. Aanvragen die te laat worden gedaan, worden niet in behandeling genomen.