Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 20 mei 2020

Ook voor uitgeschreven ondernemer lage MRB bestelauto

Als een belastingplichtige voor de btw wordt uitgeschreven als ondernemer, wil dat nog niet zeggen dat hij geen recht meer heeft op de lagere MRB voor bestelauto’s. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden.

Faciliteiten voor ondernemers met bestelauto

BestelbusOndernemers met een bestelauto hebben recht op tal van fiscale faciliteiten. Zo betalen ze onder andere geen BPM bij aanschaf van een nieuwe bestelauto en betalen ze ook minder wegenbelasting (MRB).

Voorwaarden

Om van de faciliteiten gebruik te kunnen maken, geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moet de bestelauto meer dan 10% zakelijk worden gebruikt. Ook moet men ondernemer zijn voor de omzetbelasting.

Uitgeschreven als ondernemer?

Voor het gerechtshof in Leeuwarden werd onlangs een zaak behandeld waarbij voor een ondernemer niet het lagere tarief voor bestelauto’s was toegepast. De reden was dat de ondernemer door de Belastingdienst ambtshalve als ondernemer was uitgeschreven. De man had namelijk al langere tijd geen btw-aangiftes meer ingediend.

Alleen feiten tellen

Uit de uitspraak valt op te maken dat alleen het feit telt of de belastingplichtige al dan niet ondernemer is voor de btw. Dit hangt af van de feiten en omstandigheden. Of iemand door de Belastingdienst staat ingeschreven als ondernemer doet dus niet ter zake.

Ondernemerschap staat vast

De feiten maakten duidelijk dat de man wel degelijk ondernemer was. Hij had voor meerdere opdrachtgevers werkzaamheden uitgevoerd, deed dit voor eigen rekening en onder eigen verantwoordelijkheid en liep daarbij risico’s. Hij ontving daarvoor een uurvergoeding en gebruikte eigen gereedschap, inclusief de bestelauto in kwestie.

Btw verlegd

Dat de man ten onrechte geen btw-aangiftes had gedaan, hing samen met het feit dat hij activiteiten verrichtte waarvoor de btw verlegd was. Dit betekende echter niet dat de man geen recht meer had op de faciliteiten voor ondernemers met een bestelauto. De naheffing met boete werd dan ook geschrapt.

Heeft u vragen over de fiscale faciliteiten voor ondernemers met een bestelauto, neem dan contact met ons op.