Terug naar overzicht | Publicatiedatum: 19 mei 2020

Informatieplicht werkgever bij premievrije pensioenopbouw WIA

Een werkgever is verplicht zich als een goed werkgever te gedragen. Een werknemer die arbeidsongeschikt was, was niet geïnformeerd over de mogelijkheid tijdens de arbeidsongeschiktheid premievrij pensioen op te bouwen. De werkgever, zo stelt hof Den Haag, had de werknemer daarover moeten informeren. De werkgever werd daarom voor de schade aansprakelijk gesteld.

Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

MobielEen werknemer die arbeidsongeschikt is, kan in veel gevallen aanspraak maken op premievrije pensioenopbouw. Als voorwaarde geldt dat de aanvraag hiervoor tijdig binnen de daarvoor gestelde termijn moet worden gedaan. Wat nu als de werknemer niet van het bestaan van deze mogelijkheid wist? Heeft de werkgever de plicht de werknemer hierop te wijzen?  In een recente zaak antwoordde het gerechtshof Den Haag hier bevestigend op.

Verplicht informeren

In casu ging het om een kleine vof waarvan de eigenaren zelf ook niet op de hoogte waren van de mogelijkheid tot premievrije voortzetting van de pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid.  Volgens het gerechtshof doet de omvang van het bedrijf niet ter zake. Iedere werkgever, ongeacht de omvang van het bedrijf, is verplicht om zich ervan te vergewissen of toekenning van een WAO-/WIA-uitkering voor de werknemer pensioengevolgen kan hebben én hem daar dan op te wijzen.

Werkgever aansprakelijk voor de schade

Het hof betoogt dat het weliswaar correct is dat de werknemer de aanvraag moet doen voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw, maar dat dit in de relatie tussen werkgever en werknemer niet doorslaggevend is. Het had op de weg gelegen van de werkgever om hier zelf informatie over te vergaren en deze vervolgens te delen met de werknemer, zodat deze tijdig de aanvraag had kunnen doen. Door de eigen onderzoeks- en informatieplicht te schenden is de werkgever aansprakelijk voor de schade bestaande uit het gemis aan premievrije pensioenopbouw.

Let op! Het is dus belangrijk voor werkgevers hierbij stil te staan en werknemers hier actief op te wijzen!