MKB-Kredietcoach

 

 MEER KANS VAN SLAGEN MET JE MKB-KREDIETCOACH

Mijn naam is Gert Wim Blokzijl, gecertificeerd MKB-Kredietcoach van PUUR! Accountancy & Advies. Klankbord voor ondernemers die gedreven worden door hun passie, maar die een financiering nodig hebben om het gewenste doel te bereiken. Daarop focus ik graag samen met jou om de financiering van jouw plan te begeleiden. Hoe pakken we dat aan? Dat is de essentie van het samenspel tussen jou en mij. Het idee, het plan dat in je hoofd zit moet worden onderbouwd met cijfers. Daaraan vooraf gaat een verhaal vanuit je hart.  Waar hoofd en hart samenkomen, daar ligt de opmaat naar een succesvolle financiering. Dat bepaalt voor mij het onderscheid waarmee ik al of niet kans van slagen zie om partijen met elkaar te verbinden, een brug te slaan tussen jou en de partij die in financiële zin meegaat in jouw idee. Jij bent hierin als ondernemer het uitgangspunt. Wie ben je, wat drijft je, hoe pak je het aan om daar te komen waar je wilt zijn?

Meestal ligt jouw hart bij het ondernemen zelf en leidt alle ruis er omheen je alleen maar af. Toch dwingt een gewenste financiering tot nadenken, om concreet invulling te kunnen geven aan je plannen. Daarvoor ben ik graag je klankbord om een goede vertaalslag te maken naar potentiële financiers. Die kunst versta ik goed. Door jarenlange ervaring weet ik hoe de hazen lopen in de financiële wereld. Een goede voorbereiding is dus van groot belang. Daarin wijs ik je graag de weg. Want het is mijn doel om samen met jou om tafel te gaan om een doordacht verhaal te presenteren, waarmee je financieel draagvlak kunt realiseren voor jouw plan.

VERTROUWEN ALS UITGANGSPUNT
Voorafgaand aan het zoeken naar financiële partners leggen we in een open gesprek de basis voor wederzijds vertrouwen. Is die basis goed, dan trekken we de lijn door naar een of meer financiers of investeerders. Het idee dat een financiering tegenwoordig simpel bij een en dezelfde partij kan worden ondergebracht, is niet meer van deze tijd. Gestapelde financiering is in bepaalde situaties niet meer weg te denken. Ik help voor jou inzichtelijk te krijgen hoe je jouw eigen verhaal op overtuigende manier kunt presenteren aan deze partijen en begeleid jou daarin al naargelang je wensen. Op deze manier breng ik vaak met succes een match tot stand tussen jou en partijen die vertrouwen hebben in jou als persoon en in jouw plan. Dat begint met jouw persoonlijke verhaal. Gebaseerd op realisme maar wel vanuit het hart.

PUUR ONDERSCHEID
Sinds 2015 ben ik gecertificeerd MKB-Kredietcoach en ben ik verbonden aan het landelijk platform MKB-Kredietcoach. Hierdoor en vanwege mijn uitgebreide ervaring in accountancy en advies, bied ik je bovengemiddelde kennis op het gebied van financieringsaanvragen en andere financiële vraagstukken.

Wat ik net zo belangrijk vind om hier te melden, dat is mijn persoonlijke aanpak. Gevoed vanuit een groot inlevingsvermogen ben ik een luisterend oor en probeer ik samen met jou de vertaalslag te maken naar succes voor jouw onderneming.

Mijn uiteindelijke doel is om jou te helpen van vreemd vermogen naar eigen vermogen. PUUR vanuit betrokkenheid!

 

meer informatie vind je op mkbkredietcoach.nl